Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí MinhChủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Người đã được UNESCO tôn vinh là: Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí
Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Reviewed by Trung Vũ on 04:14 Rating: 5

Không có nhận xét nào: