My First book of Number Games 1-150: Connect the Dots and Color by NumberMath Skills Workbooks for Pre-K được sưu tầm và đăng tải là cuốn WorkBook dành cho các em ở độ tuổi 4, 5 và 6 - những em đã đọc được đến số thứ tự 50. Math Skills Workbooks for Pre-K với những hoạt động nối hình sẽ giúp các em làm quen và học được số đến 150.


My First book of Number Games 1-150: Connect the Dots and Color by Number là cuốn sách cho các em có thể nhận ra và đọc các số
My First book of Number Games 1-150: Connect the Dots and Color by Number My First book of Number Games 1-150: Connect the Dots and Color by Number Reviewed by Unknown on 02:03 Rating: 5

Không có nhận xét nào: