Hạnh Phúc Giữa Đời Thường
Hạnh Phúc Giữa Đời ThườngNXB Phương Đông 2010Thích Nhật Từ200 Trang​Trong mưu cầu kế sinh nhai, những phương tiện thường lại đánh đồng với hạnh phúc, nhiều người đã vi phạm luật pháp, bỏ rơi đời sống đạo đức. Đó không được gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc theo quan niệm Phật giáo phải gắn liền với đời sống đạo đức và sự chuyển hóa tâm linh. Bản chất của hạnh phúc liên hệ đến con đường trung đạo chứ
Hạnh Phúc Giữa Đời Thường Hạnh Phúc Giữa Đời Thường Reviewed by Trung Vũ on 19:10 Rating: 5

Không có nhận xét nào: