Speakout Elementary


Speakout Elementary là giáo trình Tiếng Anh nằm trong series Speakout của NXB đại học Oxford, giúp các bạn nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh một cách có hệ thống và đầy đủ nhất. Speakout Elementary sưu tầm và đăng tải gồm Student's Book, Teacher's Book, WorkBook with keys, test, Audio và transcrip.Speakout Elementary (PDF+Audio) - Giáo trình học Tiếng AnhVới bộ giáo trình Speakout
Speakout Elementary Speakout Elementary Reviewed by Trung Vũ on 01:42 Rating: 5

Không có nhận xét nào: