Phân biệt Say, Tell, Speak, Talk


Say - Tell - Speak - Talk cùng là những động từ chỉ "Nói", tuy nhiên, trong Tiếng Anh, những từ này được áp dụng vào tùy trường hợp. Mời các bạn tham khảo tài liệu 'Phân biệt Say - Tell - Speak - Talk" để có cái nhìn tổng quan nhất và áp dụng hợp lý trong giao tiếp, làm bài kiểm tra, bài thi hiệu quả.


xml api

1. CÁCH DÙNG SAY

Phân biệt Say, Tell, Speak, Talk Phân biệt Say, Tell, Speak, Talk Reviewed by Trung Vũ on 20:19 Rating: 5

Không có nhận xét nào: