Collins English for exam: Get ready for IELTS Writing Pre-intermediate A2+Get ready for IELTS Writing được viết dành cho những bạn đang có band điểm 3 hoặc 4 muốn thi lấy điểm số cao hơn. Sử dụng cuốn sách, giúp bạn nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh để tham gia bài thi IELTS Academic Writing test.


Get ready for IELTS Writing có thể được sử dụng như một cuốn sách tự học gồm 12 unit với nhiều chủ điểm quan trọng. Get ready for IELTS Writing cũng có thể được sử
Collins English for exam: Get ready for IELTS Writing Pre-intermediate A2+ Collins English for exam: Get ready for IELTS Writing Pre-intermediate A2+ Reviewed by Unknown on 17:30 Rating: 5

Không có nhận xét nào: