2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh A và B
2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh A và B được đăng tải gồm bài tập và đáp án, giúp bạn hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh tốt nhất. Những câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn luyện tập và từ đó nắm vững được cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh một cách thành thạo nhất.600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

I. GRAMMAR (300 SENTENCES)

1. Is Susan ........... home?a. inb. atc. ond. under

2. "Do the
2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh A và B 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh A và B Reviewed by Trung Vũ on 20:27 Rating: 5

Không có nhận xét nào: