Quản trị marketing

Quản trị marketing
Tên sách: Quản trị Marketing
Tác giả: Cao Văn Thành - Đại học công nghiệp Tp.HCM
Thể loại: Bài giảng 

Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing 
Chương 2: Hệ thống thông tin Marketing 
Chương 3.1: Phân tích môi trường marketing 
Chương 3.2: Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Chương 4: Chiến lược marketing Mix 
Chương 5: Chiến lược sản phẩm-dịch vụ 
Chương 6: Chiến lược giá 
Chương 7: Chiến lược phân phối 
Chương 8: Chiến lược chiêu thị 
Chương 9: Chiến lược cạnh tranh 
Chương 10: Xây dựng chương trình marketing

Quản trị marketing Quản trị marketing Reviewed by Trung Vũ on 22:52 Rating: 5

Không có nhận xét nào: